Phục hồi ngoại thất cho Mercedes C200

Z1 Auto Center Sơn lại xe Mecedes C200

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
Tiến hành làm lại bề mặt sơn
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
Lên màu cho thân xe
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
Tiến hành đánh bóng cho xe
[​IMG]
[​IMG]
Vệ sinh lại các chi tiết
[​IMG]
[​IMG]
Bề mặt sơn xe sau khi hoàn thiện
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
Long lanh như xe mới suất xưởng
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *