Sơn đổi màu Titanium Cho Hyundai Santafe

Z1 Auto Center Sơn mâm santafe

[​IMG]
[​IMG]
Tháo mâm, tiến hành xử lý bề mặt sơn của mâm
[​IMG]
[​IMG]
Sau khi mâm khô nước sơn mới, tiền hành lắp lại cho xe
[​IMG]
[​IMG]
Mâm xe khi hoàn thiện
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *